Dobrovolnictví s programem Erasmus+

European Voluntary Service

Evropská dobrovolná služba

European Solidarity Corps

Evropský sbor solidarity

Evropská dobrovolná služba - European Voluntary Service (EVS) umožňuje mladým lidem pracovat jako dobrovolníci v zahraničí, přičemž mohou poznávat rozdílná kulturní prostředí, jazyky, jídlo a tradice. Cílem EVS je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Jako dobrovolník EVS se zavazujete k tomu, že budete po vymezenou dobu pracovat v zahraničí. Dobrovolnické projekty mohou zahrnovat mnoho různých druhů činností v oblastech, jako je práce s mládeží, kulturní aktivity, sociální péče nebo ochrana životního prostředí. Pracujete na dobrovolné, neplacené bázi, na plný úvazek, ovšem s výhodami i finančními příspěvky, které s dobrovolnou službou souvisí.

Čeho během dobrovolné činnosti dosáhnete a co se naučíte, je uznáno prostřednictvím nástroje Youthpass, o kterém se více dozvíte níže.

Díky online jazykové podpoře (OLS) programu Erasmus+ se rychleji naučíte jazyk, který budete během své činnosti potřebovat.

Evropský sbor solidarity (z anglického European Solidarity Corps) je novou iniciativou EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

Mladí lidé, kteří se do evropského sboru solidarity chtějí zapojit, musí vyjádřit souhlas s jeho posláním a zásadami, jimiž se budou muset řídit.

Poté, co se do ESC zaregistrujete, můžete být vybráni k účastni na různých projektech. Můžete například pomáhat při odvracení přírodní katastrofy nebo při odstraňování jejích následků, poskytovat pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl či v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Projekty podporované v rámci ESC trvají od 2 do 12 měsíců a jejich realizace zpravidla probíhá na území Evropské unie.

Evropská dobrovolná služba:

*zlepšuje jazykové dovednosti
*zlepšuje mezikulturní kompetence
*obohacuje místní komunity
*podporuje solidaritu, toleranci, respekt a vzájemné porozumnění mezi mladými lidmi
*pomáhá realizovat vlastní nápady
*pomáhá identifikovat budoucí příležitosti
*zlepšuje schopnost řídit osobní finance
*zvyšuje povědomí mladých lidí o společných evropských hodnotách

*Dobrovolníci EVS získávají větší sebedůvěru v samostaném životě a při cestování, studii a práci v zahraničí

*Díky EVS si komunity lépe uvědomují obavy a zájmy mladých lidí
*Díky EVS se z mladých lidí stávají lepší týmoví hráči
*Evropští dobrovolníci se více zajímají o evropské otázky

Dobrovolná činnost trvá minimálně 2 týdny a maximálně 12 měsíců.
Po využití všech 12 měsíců není možné přihlášení na další EVS.

Existují dva základní typy Evropské dobrovolné služby

I. KRÁTKODOBÁ ('ST')
II. DLUHODOBÁ ('LT')

Krátkodobá EVS trvá v rozmezí 2 týdnů - 2 měsíců, zatímco jako dlouhodobá je označována ta trvající mezi 2 - 12 měsíci.

Můžete využít možnosti vyjet na krátkodobou dobrovolnou službu a kdykoliv později se přihlásit na dlouhodobou, avšak s maximálním pobytem 10 měsíců.

Příklad: Vyjeli jste na 1,5 měsíční 'ST' a později chcete vyjet na 8 měsíční 'LT' - v tomto případě je vše v pořádku.

Příklad 2: Vyjeli jste na 3 týdenní 'ST' a později chcete vyjet na 11 měsíční 'LT', což není možné.

Příklad 3: Vyjeli jste na 3 měsíční 'LT' a později chcete vyjet na 7 měsíční 'LT'. což není opět možné.

Pravidlem je, že na 'LT' EVS můžete pouze jednou během svého života a pokud využijete 'ST' EVS a následně 'LT' EVS, dohromady mohou trvat pouze 12 měsíců s tím, že první z nich potrvá max. 2 měsíce a druhé max. 10 měsíců.

Účast na projektu v rámci ESC je cennou zkušeností pro každého mladého člověka, a to v mnoha směrech. Výhodou není jen to, že si zkušenost můžete uvést ve svém životopise a získat tak snadněji práci. Také vám to může pomoci při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Zároveň je to úžasná příležitost, jak se zapojit do smysluplné činnosti a zjistit, čemu byste se v životě chtěli věnovat.

Po ukončení vašeho působení v konkrétním projektu máte právo získat certifikát stvrzující vaši účast. Ten vám může posloužit při získání pracovního místa či jako doklad o praxi při přijímacích zkouškách.

Kromě těchto praktických výhod bude pro vás účast v ESC přínosem i v dalším směru - vše závisí na tom, jakou činnost si zvolíte. Zda dobrovolnickou či profesní.

Pokud se rozhodnete pro dobrovolnickou, budete činnost vykonávat zdarma, ale budete moci vycestovat do zahraničí, kde vám bude hrazeno ubytování, pojištění na dobu vašeho působení a bude vám poskytován určitý finanční příspěvek. Kromě toho budete nejprve zaškoleni, a to před odjezdem do zahraničí i na místě.

Pokud se rozhodnete vyjet na stáž či učňovskou přípravu, budete v některých zemích muset podepsat pracovní smlouvu, která se bude řídit místními právními předpisy. V tomto případě vám bude poskytován denní příspěvek na úhradu životních nákladů.

V případě, že zvolíte profesní činnost, budete muset vždy uzavřít pracovní smlouvu a budete dostávat plat v souladu s místními právnimi předpisy a pravidly kolektivních smluv.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Nabízí mladým lidem příležitost pracovat v zahraničí na plný úvazek jako dobrovolník po dobu 2 - 12 měsíců. Staví na Evropské dobrovolné službě, která je součástí programu Erasmus+ a na jiných programech financování EU.

Dobrovolníci za práci nedostávají plat, jejich odměnou je však malé kapesné, podpora na cestu do místa výkonu činnosti a zpět. Navíc je hrazeno ubytování, strava a zdravotní pojištění.

PROFESNÍ ČINNOST

Má mladým lidem poskytnou příležitost najít zaměstnání, stáž či učňovskou přípravu v celé řadě odvětví, která se do solidarity zapojují a která hledají vysoce motivované mladé lidi se sociálním cítěním.

Profesní složka bude zaváděna postupně prostřednictvím partnerství s veřejnými orgány, nevládními organizacemi i komerčními organizacemi činnými v této oblasti.

Účastníkům bude vyplácena mzda, ze které by obvykle měli být schopni pokrýt své každodenní životní náklady a ubytování. Budou se na ně také vztahovat pracovněprávní předpisy země, kde budou zaměstnáni.

Účastníci sboru, kteří budou působit jako stážisté nebo v rámci učňovské přípravy, uzavřou pracovní smlouvu a obvykle obdrží denní příspěvek na pokrytí životních nákladů.

saksham-gangwar-146658

FINANČNÍ PODPORA

Veškeré nezbytné náklady související s vaším dobrovolnickým projektem jsou hrazeny. Bude zajištěno veškeré ubytování, strava a místní doprava, dále se pak na všechny dobrovolníky během jejich pobytu v zahraničí vztahuje pojištění, navíc obdrží malé "kapesné" a dostanou přístup k online jazykovému kurzu.

PODMÍNKY

Dobrovolníci musejí být ve věku 17 až 30 let.

Možnost účasti na EVS mají zájemci jak v zemích programu Erasmus+, tak v sousedních partnerských zemích - to znamená, že můžete jako dobrovolník působit i mimo Evropu.

JAK SE PŘIHLÁSIT

K dobrovolné činnosti se můžete přihlásit přímo u Evropské dobrovolné služby, a to prostřednictvím organizace odpovědné za vaše vyslání do zahraničí resp. přijetí v hostitelské zemi a za zařízení všech potřebných náležitostí.

Na Evropském portálu pro mládež v odkazu níže je uvedena databáze dobrovolnických příležitostí obsahující podrobnosti o jednotlivých projektech, profily účastníků vhodných pro různé typy dobrovolné činnosti, kontaktní údaje a postup podání přihlášky. Některé z projektů je možné najít i na našich proaktivních stránkách.

Postup podávání přihlášek se liší v závislosti na jednotlivých projektech EVS, takže je dobré si pečlivě projít část "Jak se přihlásit" u projektů, které vás zajímají.

Pokud nemůžete najít vhodný projekt, můžete také díky přiloženým odkazům nahlédnout do seznamu organizací EVS a na některou znich se přímo obrátit, zda nenabízejí volné místo v dobrovolnickém pobytu. Mějte nicméně na paměti, že některé z těchto uvedených organizací nemusejí v danou dobu nové dobrovolníky hledat.

NAJDĚTE SVŮJ EVS PROJEKT

Do ESC (z anglického European Solidarity Corps) se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

Využijte odkaz, zdarma se registrujte a využijte široké nabídky nových příležitostí.

Po registraci budete zařezeni do mezinárodní databáze, ve které budou zapojené organizace vyhledávat účastníky do svých projektů. Poté, co vás organizace kontaktuje, můžete se do projektu zapojit (nebo účast odmítnou).