ESHOP

Informace o projektech pro mladé

Přemýšleli jsme, jakým způsobem udělat eshop zajímavým, užitečným a funkčním nástrojem tak, aby plnil všechny cíle, které si v naší organizaci klademe. Rozdělili jsme proto naši elektronickou prodejnu a nabízené zboží do dvou kategorií, kterými jsou Partnership eShop a Social eShop. Více informací o nich dozvíte vzápětí.

Sociální

aaron-burden-60068
Přejít na Social eShop

Sponzorský

rawpixel-com-250087
Přejít na Partnership eShop

Social eShop je zaměřen na prodej výrobků, jejichž koupě má vždy pozitivní dopad na charitativní a jinak dobročinně zaměřenou pomoc mladým lidem žijících v odloučených lokalitách nebo dětských domovech, ve znevýhodněném prostředí a v nízkopříjmových rodinách. V našem sociálním programu se zaměřujeme na přátelské trávení času s těmito mladými a na pořádaní aktivit, které mohou pomoci rozvíjet jejich zručnost a schopnosti tak, aby pro ně svět plný příležitostí byl opět o něco snazší a dostupnější.

Pořádáme tak ve spřátelených centrech anebo i mimo ně výtvarně-řemeslné dílny pro děti a mládež, jejich výrobky zde vystavujeme k prodeji. Přesně 2/3 částky, za kterou výrobek koupíte, jde zpět do spřáteleného centra na podporu dětí, mládeže a jejich aktivit, zbylá 1/3 je využita naší organizací k pořízení dalších výtvarných materiálů, případně z ní financujeme další dobrovolnou činnost. Vše dokládá transparentní účet níže. Děkujeme za podporu.

Nechali jsme se inspirovat crowd-fudingovými servery jakými jsou Startovač nebo Kickstarter, díky čemuž vznikl náš druhý typ elektronického obchodu zaměřeném na posilování spolupráce se živnostníky a menšími podniky, ale i s kýmkoliv dalším, kdo se odhodlá podpořit naši činnost.

V toto eshopu je možné zakoupit předměty, které bude organizace posléze potřebovat k propagaci a náplni svých činností. Všechny jsou navrženy tak, aby byl využit jejich potenciál, většinou tedy rozšířit povědomí mladých a studentů o naší databázi projektů a příležitostí jako je například program Erasmus+.

Celý proces funguje tak, že pokud zakoupíte vystavený předmět v eshopu, např. Tisk barevné brožury (500 kusů), po obdržení Vaší částky danou věc ihned objednáme; jako poděkování Vám zašleme několik kusů těchto nebo jiných propagačních materiálů a na úvodní stránce webu naší organizace vystavíme logo či banner vaši společnosti, bude-li se jednat o právnickou osobu. Věříme, že tak můžeme do jisté míry podpořit i vaše podnikání, jelikož je naše stránka hojně navštěvovaná.

Zašleme vám také potvrzení o využití vašich financí jako sponzorského daru, a to ve formě faktury. Vše je samozřejmě možné ověřit na našem transparentním účtu níže.

Finanční účelovou podporu nám skrze tento eshop může v případě zájmu a dobré vůle zaslat kdokoliv, nejen podnikatelé, živnostníci či jiné soukromé subjekty.

Chtěli bychom vás však informovat, že pokud se pohybujete v soukromém sektoru, existuje zde ze zákona možnost věnovat neziskovým organizacím finance skrze darovací smlouvu, a to do výše 2% z vašich daní, které můžete namísto státu poukázat právě naší organizaci a aktivitám.

Dárcovství

Hodnotu vašeho daru si můžete odečíst ze základu daně z příjmů, a snížit tak svoji daňovou povinnost (viz také Zákon o dani z příjmů č.586/1992 Sb., § 20 odst. 8). Tento nárok může uplatnit jak fyzická, tak právnická osoba. Jinými slovy: namísto abyste odvedli celou daň státu, odvedete alespoň malou část z celé daně na činnost občanského sdružení, které chcete podpořit. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Limity pro uplatnění darů u právnických osob

Vaše společnost si může odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud hodnota daru (nebo součet darů naší organizaci) je alespoň 2000 Kč. Základ daně lze u právnických osob snížit maximálně o 5%.

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob

Individuální dárce může odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze u fyzických osob odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Zde je možné vypočítat jakou částku můžete darovat:

Darovací smlouva