Youth ProActive

Youth ProActive - Czech Republic / Mladí ProAktivní - Česká republika, z. s. je nezisková nevládní organizace, kterou utváří skupina mladých studentů spojených entuziasmem a aktivním přístupem ke všem námi, ale i jinými organizacemi, pořádaným akcím, vzdělávacím programům a projektům, tréninkovým kurzům a školícím seminářům.

Naším nikdy nekončícím cílem je sdružování aktivních mladých lidí se zájmem o aktivní občanství, o veřejné a společenské dění a osobní rozvoj kompetencí důležitých pro jejich budoucí kariérní růst.

Nabízíme tak mladým podporu a platformu při hledání příležitostí, které je připraví lépe na budoucí zaměstnání a jejichž úkolem je také prohloubit jejich tzv. měkké dovednosti. To vše skrze neformální vzdělávání, stáže, dobrovolnictví, motivační semináře, přednášky a workshopy, s pomocí lidí z praxe věnujících se zajímavých oborům. Protože pevně věříme, že v rozvoji člověka hraje velkou roli také cestování, je jeho téma často se objevujícím prvkem na tomto webu.

Měkké dovednosti a zkušenosti v dnešní době tolik žádané trhem práce jsou pak výsledkem pozitivního a efektivního přístupu ke všem jmenovaným aktivitám. Ty může doplnit dokonce i komunikace v českém i cizím jazyce a práce v mezinárodním prostředí.

Úkolem mládeže je poté sami sebe, a získané schopnosti, prodat. Youth ProActive je tu od toho, abychom vás mladé a společnost obohatili a zda se šance a široké nabídky chopíte a zúčastníte nebo ne, to už necháme samozřejmě na vás. I pro naší organizaci je tento dlouhodobě sledovaný cíl výzvou, ale zůstáváme odhodlaní a proaktivní. 😉 Co je to vlastně proaktivita? Malá ochutnávka zde (titulky možné zapnout ve videu):

Efektivita a ProAktivismus

Být ProAktivní pro nás znamená něco, co bychom dokázali v základě shrnout třemi slovy: aktivita, efektivita a pozitivní přístup. Snažíme se ke všem projektům a událostem, které pořádáme, přicházet s otevřenou myslí a pozitivní přátelskou náladou. Všechny kroky s ohledem na čas a možnosti plníme dle harmonogramů a plánů, čímž efektizujeme práci v organizaci. Důležité je pak nečekat až příležitost příjde za námi, proto se aktivně podílíme na nejrůznějších událostech, přihlašujeme se do výběrových řízení a na projekty a nikdy neopouštíme chuť pouštět se do něčeho nového a smysluplného.

Jak přistupovat k proaktivitě vám prozradí knihy Stephena R. Coveye:

7 návyků skutečně efektivních lidí

8. návyk: od efektivnosti k vyjímečnosti

Naší velkou výhodou je to, že jsme si všemi námi nabízenými aktivitami prošli a postupně je představujeme na našem webu. Pokud by vás zajímala podrobná činnost spolku, nahlédněte do jeho stanov: